Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem különösen kiemelt prioritást élvez a Maru 2003 Bt kezelésekor. A Maru 2003 Bt internetes oldalai használata. lehetséges a személyes adatok feltüntetése nélkül; Ha azonban az érintett weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és a feldolgozásra nincs törvényes alap, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, például az érintett nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának, feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemmel. A Maru 2003 Bt-re vonatkozó szabályok. E adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni akarja a nyilvánosságot a gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Vezérlőként a Maru 2003 Bt. számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelme érdekében. Az Internet-alapú adatátvitelben azonban elvileg lehet biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett szabadon átadhatja nekünk személyes adatait alternatív eszközökkel, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

A Maru 2003 Bt. Adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapszik. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg akarjuk magyarázni az alkalmazott terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, akit közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen olyan azonosítóra hivatkozva, mint például név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, élettani, a természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 • b) Az érintett

  Az érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

  A feldolgozás bármilyen művelet vagy műveletkészlet, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatok halmazaival hajtanak végre, automatizált eszközökkel vagy anélkül, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, közzététel továbbítás, terjesztés vagy más módon elérhetővé tétel, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy korlátozza a feldolgozásukat a jövőben.

 • e) Profilálás

  A profilozás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármilyen formáját jelenti, amely magában foglalja a személyes adatok felhasználását a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére, különös tekintettel a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére. , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, hely vagy mozgások.

 • f) álnevezés

  Az álnévtelenítés a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatokat kiegészítő információk felhasználása nélkül már nem tulajdoníthatók egy adott alanynak, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezeti intézkedések tárgyát képezik annak biztosítása érdekében hogy a személyes adatokat nem tulajdonítják azonosított vagy azonosítható természetes személynek.

 • g) A feldolgozásért felelős adatkezelő

  Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely önmagában vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jogszabályok határozzák meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésének konkrét kritériumait az uniós vagy a tagállami jogszabályok előírhatják.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében dolgozza fel a személyes adatokat.

 • i) Címzett

  Az átvevő természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azon hatóságok azonban, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban, nem tekintendők címzetteknek; ezen adatok ezen hatóságok általi feldolgozásakor meg kell felelni az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak, a feldolgozás céljainak megfelelően.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél természetes vagy jogi személy, állami szerv, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az adatkezelőt, az adatfeldolgozót és a személyeket, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosultak személyes adatok feldolgozására.

 • k) Beleegyezés

  Az érintett hozzájárulása az adatalany kívánságainak bármilyen szabadon megadott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölése, amelyben nyilatkozatával vagy egyértelműen megerősítő intézkedés útján hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásához. .

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában adatkezelő:

Maru 2003 Bt.

Rákosszegpark u. 34

1142 Budapest

Magyarország

Telefon: +36 70 665 7762

E-mail: marutanyarendeles@gmail.com

Weboldal: www.marutanya.hu

3. Sütik

A Maru 2003 Bt. Internetes oldalai sütik használata. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszerben tárolnak egy internetes böngészőn keresztül.

Számos internetes oldal és szerver használ sütiket. Sok süti tartalmaz ún. Süti-azonosítót. A süti-azonosító a süti egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és a kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes webhelyek és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az adatok darabjainak egyes böngészőit a többi internetes böngészőtől, amely más sütiket tartalmaz. Egy egyedi internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi süti-azonosítóval.

Sütik használatával a Maru 2003 Bt. nyújthat weboldal felhasználóinak olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat, amelyek a süti beállítása nélkül nem lennének lehetséges.

Süti segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy – amint korábban említettük – felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók weboldalunkat. A cookie-kat használó weboldal használójának például nem kell minden alkalommal belépnie a hozzáférési adatokba, mert ezt a weboldal veszi át, és így a cookie-t a felhasználó számítógépes rendszerében tárolja. Egy másik példa a bevásárlókosár cookie-ja egy online boltban. Az online áruház emlékszik a cikkekre, amelyeket az ügyfél a cookie-n keresztül helyez a virtuális kosárba.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását weboldalunkon keresztül a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Ezenkívül a már beállított sütik bármikor törölhetők egy böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett deaktiválja a sütik beállítását a használt internetes böngészőben, webhelyünk nem minden funkciója lehet teljes mértékben használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Maru 2003 Bt. Honlapja. általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezt az általános adatot és információt a szerver naplófájljai tárolják. Összegyűjthetők lehetnek (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, ahonnan a hozzáférő rendszer eljut a weboldalunkhoz (úgynevezett hivatkozók), (4) az al – weboldalak, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) egy internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója és (8) minden egyéb hasonló adat, és információ, amelyet fel lehet használni az információs technológiai rendszerek elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználása esetén a Maru 2003 Bt. nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) webhelyünk tartalmát helyesen szállítsák, (2) optimalizálják weboldalunk tartalmát és reklámozását, (3) biztosítsák informatikai rendszereink és weboldal-technológiánk hosszú távú életképességét. , és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátják a számítógépes támadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezért a Maru 2003 Bt. statisztikailag elemzi a névtelenül gyűjtött adatokat és információkat azzal a céllal, hogy javítsuk vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és garantáljuk a feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét.

5. Regisztráció a weboldalunkon

Az érintettnek lehetősége van regisztrálni az adatkezelő weboldalán a személyes adatok feltüntetésével. A regisztrációhoz használt bemeneti maszk határozza meg, hogy mely személyes adatokat továbbítják az adatkezelőhöz. Az érintett által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső felhasználására és saját céljaira gyűjtik és tárolják. Az adatkezelő kérheti az átadást egy vagy több feldolgozónak (pl. Csomagszolgáltatás), amely személyes adatokat is használ az adatkezelőnek tulajdonítható belső célokra.

Az adatkezelő weboldalán történő regisztrációval az internetszolgáltató által hozzárendelt és az érintett által használt IP-cím és a regisztráció dátuma és ideje is tárolásra kerül. Ezen adatok tárolására a háttérben kerül sor, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásainkkal való visszaélést, és szükség esetén lehetővé tegyük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Amennyiben a vezérlő biztosítása érdekében ezen adatok tárolása szükséges. Ezeket az adatokat nem adják tovább harmadik személyeknek, kivéve ha törvényes kötelezettség van az adatok továbbadására, vagy ha az adattovábbítás a büntetőeljárás célja.

Az érintett nyilvántartásba vétele a személyes adatok önkéntes feltüntetésével lehetővé teszi az adatkezelő számára az érintett számára olyan tartalmak vagy szolgáltatások nyújtását, amelyeket csak a regisztrált felhasználók számára lehet felkínálni a kérdés jellege miatt. A regisztrált személyek bármikor szabadon megváltoztathatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik azokat az adatkezelő adatállományából.

Az adatkezelő bármikor kérésre információt szolgáltat az egyes érintetteknek arról, hogy milyen személyes adatokat tárolnak az érintettel kapcsolatban. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy megjelölésekor helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek törvényes tárolási kötelezettségek. Az adatkezelő alkalmazottai összességében kapcsolattartókként állnak az érintettek rendelkezésére.

6. Feliratkozás hírleveleinkre

A Maru 2003 Bt. Honlapján a felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy feliratkozzanak vállalkozásunk hírlevelére. Az erre a célra használt bemeneti maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak, valamint azt is, hogy mikor kell megrendelni a hírlevelet a vezérlőtől.

A Maru 2003 Bt. hírlevél útján rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. A vállalkozás hírlevelét az érintett csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik és (2) az érintett regisztrálja a hírlevelet szállítását. Megerősítő e-mailt küldünk az érintett által elsőként regisztrált e-mail címre hírlevél kézbesítés céljából, jogi okokból, a kettős bejelentkezési eljárás során. Ez a megerősítő e-mail szolgál annak bizonyítására, hogy az e-mail cím tulajdonosának mint jogosultnak van-e jogosult hírlevelet kapni.

A hírlevélre való regisztráció során tároljuk az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által a regisztráció során használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját is. Ezen adatok összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy megértsük az érintettek e-mail címével való esetleges visszaélés későbbi időpontban történő felhasználását, és ezért szolgál az adatkezelő jogi védelmének céljára.

A hírlevélre való regisztráció részeként összegyűjtött személyes adatokat csak hírlevelünk küldésére használják fel. Ezenkívül a hírlevelet feliratkozókat e-mailben lehet értesíteni, mindaddig, amíg ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy a szóban forgó regisztrációhoz szükséges, mivel ez a hírlevél ajánlatának módosítása esetén lehetséges, vagy műszaki körülmények megváltozása esetén. A hírlevél-szolgáltatás által összegyűjtött személyes adatokat nem továbbíthatjuk harmadik feleknek. Az adatalany bármikor felmondhatja hírlevelünk előfizetését. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulást, amelyet az érintett a hírlevél kézbesítéséhez adott, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása érdekében minden hírlevélben megtalálható a megfelelő link.

7. Hírlevél-követés

A Maru 2003 Bt. Hírlevele úgynevezett nyomkövetési pixeleket tartalmaz. A nyomkövetési pixel egy miniatűr grafika, amely beágyazódik az ilyen e-mailekbe, amelyeket HTML formátumban küldünk el, hogy lehetővé tegyék a naplófájl rögzítését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövetési pixel alapján a Maru 2003 Bt. láthatja, hogy az érintett e-mailt nyitott-e, és mikor, és mely e-mail linkeket hívták meg az érintettek.

A hírlevelekben szereplő nyomkövetési pixelekben összegyűjtött személyes adatokat a vezérlő tárolja és elemzi a hírlevél szállításának optimalizálása, valamint a jövőbeli hírlevelek tartalmának még jobb adaptálása érdekében az érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem adják tovább harmadik személyeknek. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős választási eljárás révén kiadott külön beleegyezésüket. A visszavonást követően az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A Maru 2003 Bt. automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél kézhezvételétől való visszavonást.

8. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A Maru 2003 Bt. Honlapja. Olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal történő gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím). Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat automatikusan tárolják. Az érintett által az adatkezelőhöz önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az érintett feldolgozása vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják.

9. A személyes adatok rendszeres törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy amennyiben az európai jogalkotó vagy más jogalkotók ezt az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy rendeletekben engedélyezik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

10. Az érintett joga

 • a) Megerősítés joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy az adatkezelőtől igazolást kapjon arról, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e vagy sem. Ha az érintett igénybe kívánja venni ezt a megerősítési jogot, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosítani, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen a tárolt személyes adatairól, és ezen információk egy példányát. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak a következő információkhoz:

  • a feldolgozás célja;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák, különösen a harmadik országokban vagy a nemzetközi szervezetekben szereplők számára;
  • amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időszak meghatározására használt kritériumok;
  • megvan a jog az adatkezelőtől személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérni, vagy az érintettel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásának korlátozására, vagy tiltakozni az ilyen feldolgozás ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására való jog fennállása;
  • amennyiben a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtik, forrásukra vonatkozóan rendelkezésre álló információk;
  • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást is, és legalábbis ezekben az esetekben lényeges információk a kapcsolódó logikáról, valamint a jelentőség és a várható következmények jelentése az adatkezelés az érintett számára.

  Ezenkívül az érintettnek jogában áll információt szerezni arról, hogy a személyes adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezetbe. Ebben az esetben az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékozódjon az adattovábbításra vonatkozó megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett igénybe kívánja venni ezt a hozzáférési jogot, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) Helyesbítés joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül az adatkezelőtől megkapja a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az érintettnek joga van arra, hogy hiányos személyes adatait kiegészítse, ideértve kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

  Ha az érintett élni kívánja a helyesbítés jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törlés joga (Elfelejtés joga)

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül megszerezze az adatkezelőtől az őt érintő személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll: vonatkozik, mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyre azokat összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták.
  • Az érintett visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az adatalany a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése értelmében kifogásolja a feldolgozást, és a feldolgozásra nem állnak fenn semmilyen kényszerítő jogos indok, vagy az érintett ellenzi a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti adatkezelést.
  • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
  • A személyes adatokat törölni kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályokban foglalt jogi kötelezettségeknek.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal összegyűjtöttük.

  Ha a fenti okok egyike fennáll, és az érintett a Maru 2003 Bt. Által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Maru 2003 Bt. Alkalmazottja haladéktalanul biztosítja, hogy a törlés iránti kérelmet haladéktalanul teljesítsék.

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében a személyes adatok törlésére kötelezett, az adatkezelő, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit, ésszerű lépéseket tesz, ideértve a technikai intézkedéseket is, hogy más azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintettek az ilyen adatkezelők által kérték a személyes adatokhoz mutató hivatkozások törlésére, másolására vagy replikálására, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Maru 2003 Bt. Alkalmazottja az egyedi esetekben megszervezi a szükséges intézkedéseket.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosítani, hogy az adatkezelőtől korlátozza a feldolgozást, ha az alábbiak egyike érvényes:

  • A személyes adatok pontosságát az érintett vitatja egy olyan ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett a felhasználás korlátozását kéri.
  • Az adatkezelőnek a feldolgozáshoz már nincs szüksége a személyes adatokra, ám az érintettet a jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek.
  • Az adatalany a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogásolta a feldolgozást, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokolása felülírja-e az érintett alapelvét.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett fel kívánja kérni a Maru 2003 Bt. Által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Maru 2003 Bt. Alkalmazottja gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított arra, hogy az adatkezelő számára átadott, rá vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg. A személynek joga van továbbadni ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz annak az adatkezelőnek az akadályoztatása nélkül, amelyhez a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozást automatizált eszközökkel végzik, mindaddig, amíg az adatfeldolgozás nem szükséges a közérdekű feladatok elvégzéséhez vagy az adatkezelőre ruházott hatósági hatáskör gyakorlásához.

  Ezenkívül az adatátvitelhez való, a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátviteli jogának gyakorlása során az érintettnek joga van arra, hogy személyes adatait közvetlenül továbbítsák az egyik adatkezelőről a másikra, ha ez műszakilag megvalósítható, és ha ezt nem teszi meg, akkor hátrányosan befolyásolhatják mások jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot a Maru 2003 Bt. Bármely alkalmazottjával.

 • g) Tilos a tiltakozás

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kifogást emelni az e) vagy f) ponton alapuló személyes adatainak feldolgozásakor. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint. Ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilozásra is.

  A Maru 2003 Bt. tiltakozás esetén a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő, megalapozott indokait, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a jogi igények megalapozására, gyakorlására vagy védelmére.

  Ha a Maru 2003 Bt. a személyes adatokat közvetlen marketing célokra kezeli, az érintettnek joga van bármikor kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása céljából. Ez vonatkozik a profilozásra, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett kifogásolja a Maru 2003 Bt. a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz a Maru 2003 Bt. már nem dolgozza fel a személyes adatokat e célokra.

  Ezenkívül az érintettnek saját helyzetével kapcsolatos indokok alapján joga van kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatoknak a Maru 2003 Bt általi feldolgozása ellen. tudományos vagy történelmi kutatási célokra, vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése szerint, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű okokból elvégzendő feladat elvégzéséhez szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett felveheti a kapcsolatot a Maru 2003 Bt. Bármely alkalmazottjával. Ezen túlmenően az adatalany az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele szempontjából ingyenes, a 2002/58 / EK irányelv ellenére. , hogy automatikusan tiltakozhasson a tiltakozási jogával a műszaki előírások felhasználásával.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilozást is

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított arra, hogy ne vonatkozzon kizárólag az automatikus feldolgozáson alapuló határozatra, beleértve a profilozást is, amely jogi következményeket ró rá, vagy hasonlóképpen jelentősen érinti őt, mindaddig, amíg a határozat (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) nem engedélyezi az uniós vagy tagállami jogszabályok, amelyek az adatkezelőre vonatkoznak, és amely az érintett jogainak és szabadságainak és legitim érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedéseket hoz, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulására épül.

  Ha az (1) határozatra szükség van az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulására épül, a Maru 2003 Bt. megfelelő intézkedéseket hajt végre az érintett jogainak és szabadságainak és legitim érdekeinek, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásának megóvása érdekében, álláspontjának kifejezésére és a határozat megtámadására.

  Ha az érintett az automatizált egyéni döntéshozatalra vonatkozó jogait kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet a Maru 2003 Bt bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van bármikor visszavonni személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet a Maru 2003 Bt. Bármely alkalmazottjával.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon a vezérlő a Facebook vállalati integrált elemeit tartalmazza. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az internetes közösségi találkozók helye, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak, és virtuális térben lépjenek kapcsolatba. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internet közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkkal szolgáljon. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználói számára, hogy magánprofilokat hozzanak létre, fényképeket feltöltsenek és hálózatokat ismerőseik kérésére tegyék meg.

A Facebook működő vállalata a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes weboldal egyes oldalainak minden egyes meghívásakor, amelyet a vezérlő működtet és amelybe egy Facebook összetevő (Facebook plug-inek) beépültek, az érintett információs technológiai rendszerének böngészője automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Facebook-összetevő megjelenítését a Facebook-ról a Facebook-összetevőn keresztül. Az összes Facebook plug-in áttekintése elérhető a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ oldalon. Ennek a technikai eljárásnak a folyamán a Facebook-ra felhívják a figyelmet arra, hogy weboldalunk melyik aloldalt látogatott meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookon, akkor a Facebook az érintett minden egyes weboldalunk felhívásakor – és az internetes honlapunkon való tartózkodásuk teljes ideje alatt – felfedezi az internetünk melyik konkrét aloldalát az oldalt meglátogatta az érintett. Ezt az információt a Facebook összetevőn keresztül gyűjtik, és az érintett érintett Facebook-fiókjával társítják. Ha az érintett a webhelyünkbe integrált Facebook gombok egyikére kattint, például a “Like” gombra, vagy ha az érintett megjegyzést nyújt be, akkor a Facebook összeveti ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatok.

A Facebook a Facebook összetevőn keresztül mindig információt kap az érintett által a weboldalunkon tett látogatásról, ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebook-ra a webhely felhívásakor. Ez akkor fordul elő, függetlenül attól, hogy az érintett kattint-e a Facebook-összetevőre. Ha az adatok ilyen továbbítása a Facebook-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Facebook-fiókjukból, mielőtt felhívnánk weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi útmutató, amely elérhető a https://facebook.com/about/privacy/ oldalon, információkat nyújt a személyes adatok Facebook által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Ezen felül elmagyarázza, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Ezen felül különféle konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitel megszüntetését a Facebookra. Ezeket az alkalmazásokat az érintettek felhasználhatják az adatátvitel megszüntetésére a Facebook-ba.

12. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásához és használatához (névtelenítési funkcióval)

A webhelyen a vezérlő integrálta a Google Analytics összetevőjét (az anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatói viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. Egy internetes elemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan egy személy jött (az úgynevezett hivatkozó), mely aloldalakat látogatták meg, vagy milyen gyakran és mennyi ideig nézték meg az aloldalt. A webes elemzéseket elsősorban egy weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics webes elemzéséhez a vezérlő a “_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak a segítségével a Google lerövidíti az érintett internetkapcsolatának IP-címét, és anonimizálja, amikor az Európai Unió tagállamaitól vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államaitól érkező weboldalainkhoz lépünk.

A Google Analytics összetevő célja a webhelyünk forgalmának elemzése. A Google a begyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy felmérje weboldalunkat, és online jelentéseket nyújtson be, amelyek bemutatják webhelyeink tevékenységeit, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson az internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t helyez az érintett informatikai rendszerébe. A sütik fogalmát a fentiekben ismertetjük. A süti beállításával a Google engedélyezheti weboldalunk használatának elemzését. A weboldal egyes, az adatkezelő által üzemeltetett oldalainak minden egyes meghívásakor, amelybe a Google Analytics összetevőt beépítették, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan továbbítja az adatokat a Google Analytics összetevő az online hirdetés és a Google felé fizetendő jutalékok céljából. E műszaki eljárás során a Google vállalkozás megismeri a személyes adatok ismereteit, például az érintett IP-címét, amely többek között arra szolgál, hogy a Google megértse a látogatók és a kattintások eredetét,

A sütik személyes adatok tárolására szolgálnak, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett által a weboldalunk látogatásainak gyakorisága. Minden egyes weboldalunk látogatásakor az ilyen személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google továbbadhatja ezeket a személyes adatokat a műszaki eljárás során összegyűjtött módon harmadik felek számára.

Az érintett – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását weboldalunkon keresztül a használt böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadhatja a sütik beállítását. A használt internetböngésző ilyen kiigazítása azt is megakadályozná, hogy a Google Analytics sütiket állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már használt sütik bármikor törölhetők egy böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google Analytics által előállított adatgyűjtés ellen, amely a weboldal használatához kapcsolódik, valamint ezen adatok Google általi feldolgozására, és lehetősége van arra, hogy kizárjon minden ilyen adatot. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngésző-kiegészítőt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell azt. Ez a böngésző-kiegészítő JavaScripten keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásaival kapcsolatos adatokat és információkat nem továbbíthatják a Google Analytics-hez. A böngésző-kiegészítők telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett információs technológiai rendszerét később törli, formázza vagy újonnan telepíti, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző kiegészítőit a Google Analytics letiltásához.

További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oldalon és a http://www.google.com/analytics/terms/us oldalon találhatók. html. A Google Analytics részletesebben a következő link alatt olvasható: https://www.google.com/analytics/.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google remarketing alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az irányító beépítette a Google remarketing szolgáltatásait. A Google remarketing a Google AdWords egyik szolgáltatása, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg azoknak az Internet felhasználóknak, akik korábban már a vállalkozás internetes oldalán laktak. A Google Remarketing integrációja ennélfogva lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználói alapú hirdetéseket hozzon létre, és így releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdekelt internetes felhasználók számára.

A Google remarketingszolgáltatások üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google remarketing célja az érdeklődésre számot tartó hirdetések beillesztése. A Google remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hálózatán vagy más weboldalakon, amelyek egyéni igényeken alapulnak és megfelelnek az internetes felhasználók érdekeinek.

A Google Remarketing cookie-t állít be az érintett információtechnológiai rendszerére. A sütik fogalmát a fentiekben ismertetjük. A süti beállításával a Google lehetővé teszi webhelyünk látogatójának felismerését, ha egymást követő weboldalakat hív fel, amelyek szintén tagjai a Google hirdetési hálózatának. Minden olyan internetes oldal felhívásakor, amelyre a szolgáltatást a Google Remarketing integrálta, az érintett webböngészője automatikusan azonosul a Google-lal. E műszaki eljárás során a Google személyes információkat kap, például az IP-címet vagy a felhasználó szörfözési viselkedését, amelyet a Google többek között az érdeklődésre számot tartó hirdetések beillesztésére használ.

A sütik személyes adatok tárolására szolgálnak, pl. Az érintett által meglátogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google továbbadhatja ezeket a személyes adatokat a műszaki eljárás során összegyűjtött módon harmadik felek számára.

Az érintett – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását weboldalunkon keresztül a használt böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadhatja a sütik beállítását. A használt internetböngésző ilyen kiigazítása azt is megakadályozná, hogy a Google beállítson egy cookie-t az érintett információtechnológiai rendszerén. Ezenkívül a Google által már használt sütik bármikor törölhetők egy böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseivel szemben. Ebből a célból az érintettnek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads hivatkozást, és minden érintett internetböngészőben meg kell tennie a kívánt beállításokat.

További információk és a Google aktuális adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ weboldalon találhatók.

14. Adatvédelmi rendelkezések a Google+ alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a Google+ gombot komponensként. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy társadalmi találkozóhely az interneten, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak, és virtuális térben lépjenek kapcsolatba. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internet közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkkal szolgáljon. A Google+ lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára, hogy magánprofilokat hozzanak létre, fotókat feltöltsenek és hálózatokat ismerőseik kérésére tegyék meg.

A Google+ működő vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A webhely egyes oldalainak minden egyes meghívásakor, amelyet a vezérlő működtet és amelybe be van építve egy Google+ gomb, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan letölti a megfelelő képernyő megjelenítését. A Google Google+ gombja a megfelelő Google+ gomb alkotóelemén keresztül. E technikai eljárás során a Google-t felhívják a figyelmet weboldalunkon az adott alaprészre, amelyet az érintett meglátogatott. A Google + -ra vonatkozó részletesebb információ a https://developers.google.com/+/ weboldalon érhető el.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Google+ szolgáltatásba, akkor a Google az érintett minden egyes weboldalunkra történő felhívásakor felismeri az internetes honlapunkon tartózkodásának teljes időtartama alatt, mely Az érintett internetes oldalát látogatta meg. Ezeket az információkat a Google+ gombbal gyűjtik össze, és a Google összeegyezteti azokat az érintetthez társított megfelelő Google+ fiókkal.

Ha az érintett kattint a weboldalunkon integrált Google+ gombra, és így ad egy Google+ 1 ajánlást, akkor a Google ezt az információt hozzárendeli az érintett személyes Google+ felhasználói fiókjához, és tárolja a személyes adatokat. A Google tárolja az érintett Google+ 1 ajánlását, és nyilvánosságra hozza azt az érintettek által e tekintetben elfogadott feltételekkel összhangban. Ezt követően a weboldalon az érintettek által adott Google+ 1 ajánlást más személyes adatokkal, például az érintett által használt Google+ fiók nevével és a tárolt fényképpel együtt tárolják és feldolgozzák más Google szolgáltatásokban, például a keresőmotorban a Google keresőmotorjának eredményei, az érintett Google-fiókja vagy más helyeken, például az internetes oldalakon, vagy a reklámokkal kapcsolatban. A Google a webhely látogatását más Google-n tárolt személyes adatokkal is összekapcsolhatja. A Google tovább rögzíti ezeket a személyes információkat azzal a céllal, hogy javítsa vagy optimalizálja a különféle Google-szolgáltatásokat.

A Google+ gombbal a Google információkat kap arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk felhívásakor bejelentkezett a Google+ szolgáltatásba. Ez akkor fordul elő, függetlenül attól, hogy az érintett kattint-e vagy sem a Google+ gombra.

Ha az érintett nem akarja továbbítani a személyes adatait a Google-nak, akkor megakadályozhatja az ilyen továbbítást, ha kijelentkezik Google + -fiókjából, mielőtt felhívná a webhelyünket.

További információk és a Google adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ weboldalon találhatók. A Google + -ról további referenciákat a Google+ 1 gombra vonatkozóan a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy oldalon találhat.

15. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a Google AdWords programot. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket tegyen a Google keresőmotor eredményeiben és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre definiáljon bizonyos kulcsszavakat, amelyek segítségével csak egy hirdetés jelenik meg a Google keresési eredményeiben, amikor a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredmények letöltésére. A Google Advertising Networkben a hirdetéseket a releváns weboldalakon automatikus algoritmus segítségével terjesztik, figyelembe véve az előzőleg meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy a harmadik felek webhelyein és a Google keresőmotorjának keresési eredményeiben releváns hirdetéseket tartalmaz, és weboldalunkon harmadik fél hirdetéseit is beillesztjük.

Ha egy érintett egy Google hirdetéssel jut el weboldalunkra, akkor egy konverziós sütik kerülnek az érintett információtechnológiai rendszerére a Google-on keresztül. A sütik fogalmát a fentiekben ismertetjük. A konverziós sütik 30 nap elteltével érvényét veszítik, és nem használják az érintett azonosítására. Ha a süti még nem járt le, akkor az átalakítási süti segítségével ellenőrizhetők-e weboldalunkon bizonyos aloldalak, például az online boltrendszer bevásárlókosara. A konverziós sütik segítségével a Google és az adatkezelő megértheti, hogy az a személy, aki a weboldalunkon egy AdWords hirdetést ért el – értékesítést generált, vagyis végrehajtotta vagy megszüntette az áruk eladását.

A konverziós sütik használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google felhasználja webhelyünk látogatási statisztikáinak létrehozására. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használják, hogy meghatározzuk az AdWords-hirdetések révén kiszolgált felhasználók számát, hogy meghatározzuk az egyes AdWords hirdetések sikerét vagy kudarcát, és optimalizáljuk AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem társaságunk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információt a Google-tól, amely azonosíthatja az érintettet.

Az átalakító süti személyes információkat tárol, például az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google továbbadhatja ezeket a személyes adatokat a műszaki eljárás során összegyűjtött módon harmadik felek számára.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalunkon történő beállítását, amint azt fentebb már említettük, a használt Internet böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google konverziós sütit helyezhessen az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google AdWords által beállított sütik bármikor törölhetők az internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ezért az érintettnek minden egyes böngészőből hozzáférnie kell a www.google.de/settings/ads hivatkozást használó böngészőhöz, és be kell állítania a kívánt beállításokat.

További információk és a Google adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ weboldalon találhatók.

16. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta az Instagram szolgáltatás elemeit. Az Instagram olyan szolgáltatás, amelyet audiovizuális platformnak lehet minősíteni, amely lehetővé teszi a felhasználók számára fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok terjesztését más közösségi hálózatokban.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

A weboldal egyes, a vezérlő által üzemeltetett oldalainak minden egyes felhívásakor, amelyre a Instagram-összetevő (Insta gomb) be van építve, automatikusan megkérdezi az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészőjét. az Instagram megfelelő Instagram-összetevőjének megjelenítésére. E technikai eljárás során az Instagram megtudja, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintettet ugyanabban az időben jelentkezik be az Instagramon, akkor az Instagram minden, az érintett által a weboldalunkra történő felhíváskor – és az internetes honlapunkon tartózkodásának teljes időtartama alatt – felfedezi az internetünk melyik aloldalát. az oldalt meglátogatta az érintett. Ezeket az információkat az Instagram alkotóelemen keresztül gyűjtik, és az érintett érintett Instagram fiókjához kapcsolódnak. Ha az érintett a weboldalunkon integrált Instagram gombok egyikére kattint, akkor az Instagram ezeket az információkat egyezteti az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram az Instagram alkotóelemén keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett be van jelentkezve az Instagramba a webhelyünkre való felhívás időpontjában. Ez akkor fordul elő, függetlenül attól, hogy az adott személy rákattint-e az Instagram gombra, vagy sem. Ha az információnak az Instagram továbbítása nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik Instagram-fiókjukból, mielőtt felhívnánk weboldalunkat.

További információk és az Instagram adatvédelmi rendelkezései a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ weboldalon érhetők el.

17. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6 (1) világít a GDPR szolgál alapjául azon feldolgozási műveletekhez, amelyekhez engedélyt kapunk egy meghatározott feldolgozási célra. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például a helyzet, amikor például a feldolgozási műveletek áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásához szükségesek, akkor a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megkeresések esetén. Vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amelyben kötelező a személyes adatok feldolgozása, például adókötelezettségek teljesítése esetén, a feldolgozás az 5. cikk alapján történik? 6 (1) világít c GDPR. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozására szükség lehet az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet lehet például akkor, ha egy látogató megsérült a társaságunkban, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit tovább kell adni orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Akkor a feldolgozás az Art. 6 (1) világít d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek alapulhatnak a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f GDPR. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekhez használják, amelyekre a fenti jogi indokok nem terjednek ki, ha a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek érdekében szükséges, kivéve, ha ezeket az érdekeket az adatalany érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai felülbírálják, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mert az európai jogalkotó kifejezetten említette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR 47. preambulumbekezdése, 2. mondat).

18. Az adatkezelő vagy harmadik fél által hivatkozott jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f A GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és a részvényesek jóléte érdekében végezzük.

19. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározásához a vonatkozó törvényes megőrzési időszakot kell figyelembe venni. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, mindaddig, amíg az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

20. Személyes adatok szolgáltatása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett személyes adatszolgáltatási kötelezettsége; az ilyen adatok elmulasztásának lehetséges következményei

Megállapítottuk, hogy a személyes adatok szolgáltatását részben törvény írja elő (pl. Adószabályok), vagy pedig szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet. Időnként szükség lehet olyan szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat nekünk, amelyeket később meg kell dolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása az lenne, hogy az érintettel nem lehet szerződést megkötni. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie minden alkalmazottjával.

21. Automatizált döntéshozatal létezik

Felelős vállalatként nem használjuk az automatikus döntéshozatalt vagy a profilozást.

Ezt az adatvédelmi irányelvet a Német Adatvédelmi Szövetség adatvédelmi irányelveinek generátora készítette, amelyet a kölni WILDE BEUGER SOLMECKE adatvédelmi ügyvédeivel együttműködésben fejlesztettek ki .

0
  0
  Az Ön kosara