Általános Szerződési feltételek

A MARU 2003 Bt. ÁLTAL ÜZEMELTETETT
Marutanya online rendelési rendszer

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

FOGALMAK:

Eladó: Maru 2003 Bt.
Megrendelő: Maru 2003 Bt. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján étel, vagy egyéb kiegészítő vevője.
Weboldal: Maru 2003 Bt. által üzemeltetett https://www.marutanya.hu elérési cím alatt található weboldal.
Onlinebolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform (Maru 2003 Bt. online bolt)
Termék(ek): A Weboldalon található ételek és kiegészítők.
Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet

Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése

  • Név: Maru 2003 Bt.
  • Székhely: 1142 Budapest, Rákosszeg park 34.
  • Adóigazgatási szám: 21852802-2-42
  • Cégjegyzékszám: 01-06-760943
  • E-mail elérhetőség: info@marutanya.hu
  • Telefon: H-P: 06 70 665 7762

Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között ételek elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
2.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű ételek elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínálhat megvételre a Megrendelőnek.

A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése

3.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
3.2 A Megrendelő az online felületen vendégvásárlóként vagy a regisztráció elvégzése után tudja a Termékeket megrendelni, majd utánvéttel tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
3.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
3.4 Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
3.5 Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és lerásból ismerheti meg részletesen.
3.6. Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, egyéb extra/egyedi kéréseket az Eladónak nem áll módjában teljesíteni (pl.: egyedi díszítés, forma, íz, plusz kiegészítők, olyan ételek mely aktuálisan nem szerepelnek az online szortimentben). Ezekre vonatkozó reklamációt, Eladónak nem áll módjában elfogadni.
3.7. Az online megrendelés “Megjegyzés” rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.

A szerződés létrejötte

Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a “kosárba”, “fizetés” gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a “megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

Az árajánlat és a szolgáltatás díja

5.1 A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
5.2 Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó nem számít fel külön költséget a kiszállítási területen: Összes Zuglói irányítószám, illetve 1155 és 1152

A megbízástól való elállás

6.1 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.
6.2 Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
6.3 A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 24 órával – a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.

A megbízás teljesítése és a fizetés

7.1 A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén veszi át, utánvéttel egyenlíti ki annak ellenértékét.
7.2.Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
7.3.Amennyiben a helyszínen Megrendelő nem tud készpénzben fizetni, Eladó a rendelést semmisnek veszi, újabb kiszállításra nincs lehetőség. Ez esetben Megrendelőnek újra kell leadni a rendelését az online felületen.
7.4 A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvétel esetében az átvételkor kapja meg.
7.5 A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.

Minőségi kifogás és szavatosság

8.1Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
8.2 Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 24 óráig jelezheti az Eladónak.
8.3 Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.
8.4 Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Megrendelőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.
8.5 Az édesipari termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathatnak, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
8.6 Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
8.7 Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaznak!

Kártérítési felelősség

9.2 Az Eladót kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.
9.3 Az Eladó kizárja felelősségét az egyéb kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.

Adatvédelem

Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.

Az élelmiszeripari termékek eltarthatósága

11.1 Az élelmiszeripari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
11.2 Hűtött tárolás mellett (+4°C) az élelmiszeripari termékek az átvételt követő 12 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak (ez az adat az édesipari termék típusától függően eltérő pl. fagylaltnál -11°C.

Záró rendelkezések

12.1 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
12.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit
.

MARU 2003 Bt.
0
    0
    Az Ön kosara